Fysiotherapie


Wanneer kinderen een sensomotorische ontwikkelingsachterstand hebben, kunnen zij hiervoor op de Indon door een kinderfysiotherapeut behandeld worden. U moet hierbij denken aan een achterstand in de algehele motoriek, problemen met de grove of fijne motoriek of schrijfproblemen.

De therapie wordt gegeven aan de hand van een plan onder verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut. De leerlingen worden niet extra belast omdat de behandelingen onder schooltijd plaatsvinden.

De fysiotherapeut kan u informeren over de vergoeding van de zorgverzekeraar.

Voor de praktijk van onze fysiotherapeut: http://www.kinderfysiotherapiepoststraat.nl

image