Logopedie


Problemen in spraak- en taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zonder taal kunnen we moeilijk duidelijk maken wat wij denken, voelen of willen. Ook voor het leren lezen, schrijven, rekenen is een goede ontwikkeling van de spraak en taal van belang.

Alle nieuw geplaatste leerlingen worden door de logopedist gescreend en zo nodig onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek kan samen met de groepsleerkracht besloten worden tot logopedische hulp. Deze hulp vindt vooral plaats op het gebied van woordenschatuitbreiding, het leren maken van zinnen en het leren gebruiken en begrijpen van taal in verschillende situaties.

Logopedie wordt op de Indon individueel of aan kleine groepjes leerlingen gegeven, variĆ«rend van een tot twee keer per week. 

In sommige gevallen geeft de logopedist advies aan ouders. In enkele gevallen, zoals bij specifieke uitspraakproblemen of stotteren, vindt verwijzing plaats.

image