Methodes


Als school voor SBO bevat ons onderwijs dezelfde vakken als het reguliere onderwijs. Ook wij richten ons naar de kerndoelen, zoals het Ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd voor de groepen 3 tot en met 8.

Onze leerlingen krijgen een voorspelbaar, gestructureerd en positief pedagogisch klimaat aangeboden. Didactisch worden ze uitgedaagd tot “net dat stapje verder dan ze denken te kunnen.”

Het lesaanbod is afgestemd op de didactische leeftijd en het OPP van elk kind. Veelal zijn er in de groep 2 subgroepen. De Intern Begeleider (IB-er) is betrokken bij de vorming van de niveaugroepen en het opstellen van de groepsplannen.

Twee keer per jaar formeert de leerkracht.

 • Technisch lezen:Volgens de VLOT-methode wordt dagelijks leesonderwijs gegeven. Leesouders en tutors ondersteunen de leerlingen, die extra leestijd nodig hebben.

  Boekpromotie (schoolbieb., KBW, Nationale Voorleesdagen) dient om de leesmotivatie te versterken.

 • Spelling:Spelling langs de Lijn biedt de spelling in categorieĆ«n aan. Leerlingen krijgen zeer gerichte instructie en oefenen met werkbladen.
 • Rekenen:Pluspunt (tekstboek, werkboek, toetsboek en software) is de methode. Leerlingen krijgen tot en met groep 6 de rekenleerstof aangeboden, die overeenkomt met hun (didactische) leeftijd. Daarna wordt er gedifferentieerd op grond van het uitstroomprofiel.

Op het niveau van de hele groep wordt les gegeven in:

 • Algemene taal en Woordenschat: Taal op Maat
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Wereld – verkennende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek
 • Engels: The Team
 • Schrijven: Handschrift
 • Levensbeschouwing: Trefwoord
 • Sociaal en Emotionele Vorming: Kinderen en hun Talenten, Kinderen en hun morele talenten
 • Creatieve vakken: Moet je doen!

Ā Wereldverkennende vakken

We werken vanaf nu met digitale methoden, zodat de leerlingen elke aardrijkskunde- en geschiedenisles virtueel kunnen duiken in tijd en ruimte. We gebruiken hiervoor:

 • Aardrijkskunde: Grenzeloos
 • Geschiedenis: www. En toen.Nu

Leren uit een boekje vervangen we op deze manier door onder andere internet, digibord, filmpjes en proefjes. Centraal staat het belevend en ontdekkend samen leren.

image