Methodes


Als school voor SBO bevat ons onderwijs dezelfde vakken als het reguliere onderwijs. Ook wij richten ons naar de kerndoelen, zoals het Ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd voor de groepen 3 tot en met 8.

Onze leerlingen krijgen een voorspelbaar, gestructureerd en positief pedagogisch klimaat aangeboden. Didactisch worden ze uitgedaagd tot “net dat stapje verder dan ze denken te kunnen.”

Het lesaanbod is afgestemd op de didactische leeftijd en het OPP van elk kind. Veelal zijn er in de groep 2 subgroepen. De Intern Begeleider (IB-er) is betrokken bij de vorming van de niveaugroepen en het opstellen van de groepsplannen.

Twee keer per jaar formeert de leerkracht.

 • Technisch lezen: Voor aanvankelijk lezen gebruiken wij Lijn 3 en voor voortgezet lezen maken we gebruik van Karakter.
  Motiverend Lezen.
  Boekpromotie: (schoolbieb., KBW, Nationale Voorleesdagen) dient om de leesmotivatie te versterken.
 • Spelling: Taal Actief.
 • Rekenen: Pluspunt (tekstboek, werkboek, toetsboek en software) is de methode. Leerlingen krijgen tot en met groep 6 de rekenleerstof aangeboden, die overeenkomt met hun (didactische) leeftijd. Daarna wordt er gedifferentieerd op grond van het uitstroomprofiel.

Op het niveau van de hele groep wordt les gegeven in:

 • Algemene taal en Woordenschat: Taal Actief
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Engels: Groove me
 • Schrijven: Handschrift
 • Levensbeschouwing: Trefwoord
 • Sociaal en Emotionele Vorming: Sociaal gedrag elke dag
 • Creatieve vakken: Moet je doen!

 Wereldverkennende vakken

Op de Indon werken we met digitale methoden, zodat de leerlingen elke aardrijkskunde- en geschiedenisles virtueel kunnen duiken in tijd en ruimte. We gebruiken hiervoor:

 • Aardrijkskunde: Blink
 • Geschiedenis: De canon van de Nederlandse geschiedenis

 Centraal staat het belevend en ontdekkend samen leren.

image