Orthopedagoge


De Indon heeft naast de IB-er, logopediste en schoolmaatschappelijk werkende een orthopedagoge.

Haar taken:

  • opstellen van het Ontwikkelingsperspectief voor elke nieuwe leerling; samen met de IB-er en leerkracht
  • deelnemen aan het Ondersteuningsteam, waarin zij adviseert t.a.v. de hulpvragen van leerlingen die extra zorg vragen
  • onderhouden van externe contacten en het overdragen van relevante gegevens naar het team(lid)
  • verrichten van onderzoek naar cognitie, gedrag etc. na vraag vanuit (Ondersteunings)team
  • interpreteren en vastleggen van uitkomsten van gedragslijsten
  • voeren van oudergesprekken volgend op onderzoek
  • bijwonen van andere besprekingen/gesprekken, indien wenselijk
  • onderhouden van contacten met teamleden gericht op diagnostiek en consultatie
  • begeleiden van het schoolverlatersproces

De orthopedagoge is op dinsdag en woensdag op de Indon aanwezig.

image