Ouderparticipatie


Wij kunnen op De Indon altijd ouders, eventuele familieleden of buurtbewoners gebruiken die kunnen worden benaderd voor eventuele hulp bij:

  • het lezen, als leesouder
  • vervoer/begeleiding bij een excursie per auto
  • vervoer/begeleiding bij een excursie per fiets
  • controlepost bij het praktisch verkeersexamen
  • soppen speelgoed
  • wassen poppenkleertjes
  • extra activiteiten, bijv. Sinterklaas, Kerst, Pasen, enz.
  • luizencontrole
  • de (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad, (G)MR
  • de Ouderraad, vergadert ongeveer 6 keer per jaar over praktische schoolzaken, zorgt voor een goede besteding van de ouderbijdrage

U kunt zich opgeven bij Mariette Oosterom , onze secretaresse.

image