Schoolintroductie


De Indon is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Samen met 4 andere SBO scholen en 3 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs valt de school onder het bestuur van stichting Elan.

Op de Indon willen we als volwassenen opklimmen tot ieder kind om het eigene en unieke van hen te ontdekken. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en daar willen we in ons onderwijs optimaal gebruik van maken.

De Indon is een christelijke school, waar alle leerlingen welkom zijn zonder onderscheid te maken naar levensbeschouwelijke en/ of culturele achtergrond. We vieren, vertellen en zingen rondom de Bijbelse verhalen, die we vertalen naar de wereld van vandaag. We zijn een PBS – school, waar iedereen gezien en gekend wordt en elk kind telt.

Onze website geeft u een beeld van onze school. Wilt u verder met ons kennismaken, dan nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek.

adres

SBO De Indon

Albert Neuhuijslaan 1

1401 BW Bussum

Telefoon

035-6917385