Schoolmaatschappelijk werk


De schoolmaatschappelijk werkende is aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s), als het gaat om de opvoedingssituatie thuis.

Als er thuis problemen zijn, kan de maatschappelijk werkende samen met de ouders/verzorgers bekijken welke problemen spelen. Samen wordt gezocht welke ondersteuning waar te verkrijgen is.

Indien wenselijk helpt zij bij de aanmelding voor de externe hulp.

De schoolmaatschappelijk werkende bemiddelt ook wanneer het belangrijk is de aanpak op school, thuis en bij instanties buiten de school op elkaar af te stemmen.

Samen met de bovenschoolse gedragsdeskundige verzorgt de schoolmaatschappelijk werkende thema-avonden

Bijna elke leerling op De Indon is afkomstig van een “gewone” basisschool.

 

image