Speciaal Basisonderwijs


De Indon is een school voor Speciaal BasisOnderwijs.

We bieden onze leerlingen op een speciale en betrokken wijze onderwijs. Kenmerkend zijn de specifieke aanpak en het specifieke pedagogisch klimaat.

In de praktijk betekent dit dat we als SBO dezelfde vakken onderwijzen als de basisschool.

  • Waar het kan op “de gewone manier”.
  • Waar het “moet” op een speciale manier.

Binnen de Indon zitten de leerlingen in groepen van ongeveer 15 kinderen.

Dit schooljaar zijn er 5 klassen. De groepen Middenbouw 1, Middenbouw 2, Bovenbouw 1, Bovenbouw 2, en Bovenbouw 3.

image

De leerkracht bekijkt per leerling welk lesaanbod voor spelling, rekenen en lezen passend is. De leerkracht plaatst leerlingen, die (bijna) even ver in de lesstof zijn bij elkaar in een “niveaugroep”.

Om efficiƫnt les te kunnen geven, probeert de leerkracht per vak 2 niveaugroepjes te maken.

Dankzij deze klassenorganisatie kan er dagelijks aan elk groepje leerlingen voldoende instructie en begeleiding worden gegeven.

We gaan ervan uit dat de leerkracht binnen de groep de specifieke aanpak, materialen, instructie, ondersteuning en stimulans kan bieden.

Buiten de klas R.T. geven we niet. De leerkracht heeft zelf de orthopedagogische en – didactische kennis en vaardigheden in huis om de hulpvragen te kunnen beantwoorden.