Studiedagen 2017-2018


In schooljaar 2017- 2018 hebben we studiedagen gepland.

De leerlingen zijn die dagen de gehele dag vrij.

Studiedagen:

Donderdag 14 december 2017

Maandag 29 januari 2018

Donderdag 22 februari 2018

Donderdag 22 maart 2018

Maandag 2 juli 2018