Welkom bij de Indon

De Indon in Bussum is een kleine school voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO). Dit betekent dat we leerlingen op school hebben die wat meer moeite hebben met leren of met hun gedrag. Wij werken met Positive Behaviour Support. Deze methode is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen. Het multidisciplinaire team van De Indon spreekt één taal: duidelijk en positief. 

de Indon – school voor gespecialiseerd basisonderwijs in Bussum

Schooltijden

Schooltijden

Maandag 8.40 – 14.10 uur
Dinsdag 8.40 – 14.10 uur
Woensdag 8.40 – 14.10 uur
Donderdag 8.40 – 14.10 uur
Vrijdag 8.40 – 14.10 uur

De Indon maakt deel uit van Stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.