Missie en visie

Missie

De Indon verzorgt onderwijs voor leerlingen die – om wat voor reden dan ook – zijn vastgelopen op een reguliere basisschool. Onze primaire opdracht is dan ook om het verschil te maken voor de leerlingen voor wie het verschil nog niet is gemaakt. Wij zorgen dat onze leerlingen weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in de wereld om hen heen, dat ze succeservaringen opdoen en zich weer ontwikkelen.

 

Onderwijskundige visie

Onze missie realiseren wij door onderwijs te bieden dat aansluit bij de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van onze leerlingen. Om te zorgen dat zij weer vertrouwen krijgen in zichzelf, vertragen wij het onderwijsaanbod. We ruimen tijd in voor pre-teaching, verlengde instructie en herhaling. Hierdoor hervinden de leerlingen zelfvertrouwen op het moment dat ze zelfstandig moeten werken. Als zij ervaren dat ze kunnen leren, krijgen ze het plezier in school en leren terug.