Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De dagelijkse informatievoorziening verloopt op de Indon vooral via de app Parro. Leerkrachten vertellen in algemene berichtjes over het reilen en zeilen in de groep. Daarnaast is het mogelijk om ouders/verzorgers gericht berichten te sturen en andersom. Ouders/verzorgers kunnen de teamleden na schooltijd in de meeste gevallen tot 16.30 uur bereiken.

  Contactmomenten
  Gedurende het jaar zijn er vaste contactmomenten waarop wij ouders/verzorgers uitnodigen om met hen over de ontwikkeling van de leerling te praten. Meestal is dat drie keer per jaar:

  • Startgesprekken aan het begin van het schooljaar
  • Rapportgesprekken februari
  • Rapportgesprekken juni

  Ook organiseren we met enige regelmaat ouderavonden. Aan het begin van het schooljaar is deze ouderavond bedoeld als kennismaking met de nieuwe leerkracht en om informatie over het leerjaar te krijgen. Tijdens het schooljaar organiseren we ouderavonden over verschillende thema’s als projectafsluitingen of schoolverlaters. Op het moment dat de leerling meer zorg nodig heeft, voeren we vaker gesprekken zodat ouders/verzorgers goed op de hoogte zijn van de stappen die we zetten. Op deze manier kunnen we ook samenwerken. Als we ouders/verzorgers voor een zorggesprek uitnodigen, geven we altijd aan welk doel dit gesprek heeft. 

   Informatie over de Indon
   Algemene informatie over onze school en belangrijke data zijn terug te vinden in:

    Ook op deze website kunt u alles over de school terugvinden. Verder communiceren we via e-mail, brieven en de app Parro.