Schoolgids


De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen De Indon. In deze gids kunt u lezen wat u van De Indon kunt verwachten en wat de school voor uw leerling(eren) kan betekenen. Tevens wordt u op de hoogte gebracht van wat wij van u – als ouders en verzorgers – verwachten.

Schoolgids

editie 2022-2023

Download PDF