Schoolgids

Deze schoolgids is geschreven voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen en degenen die belangstellening hebben voor het gespecialiseerd onderwijs en/of onze school. De Indon is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO). Wij zijn een christelijke school, die openstaat voor kinderen van alle gezindten. In de schoolgids beschrijven we waar onze school voor staat, welke uitgangspunten wij hanteren en wat onze manier van werken is.