Passend onderwijs


Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs.

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind:

  • alle mogelijkheden en talenten benutten
  • aanwezige beperkingen “meenemen”

Uitgaan van kansen en oog hebben voor risico’s om zo “eruit te halen wat erin zit”.

In het kader van Passend Onderwijs wordt er vanuit het Ministerie OCW een dekkend continuüm van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen PO – V(S)O gerealiseerd.

Elk Samenwerkingsverband of elke regio heeft zicht op de huidige expertise en aanwezige onderwijs-zorgvoorzieningen. Om zeker te zijn van een dekkend continuüm is helder welke stappen er (nog) gezet worden.

Passend Onderwijs leidt tot een aantal veranderingen in de komende jaren.

Schoolbesturen krijgen allereerst de verantwoordelijkheid om niet alleen aan alle ingeschreven, maar ook aan alle aangemelde leerlingen een passend onderwijs(zorg)arrangement te bieden. Deze zorgplicht versterkt de positie van de ouders.

Om goed invulling te kunnen geven aan de zorgplicht, hebben de schoolbesturen in de regio afspraken met betrekking tot samenwerking gemaakt. Samen vormen de scholen het Samenwerkingsverband Unita.

De stichting Elan (waaronder de SBO – scholen Indon, Mozaiek, Annie M.G. Schmidt en Wijngaard vallen) maakt onderdeel uit van dit SWV.

Voor meer informatie: www.swvunita.nl

image