Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) organiseert samen met de leerkrachten een aantal jaarlijks terugkerende festiviteiten. Al deze activiteiten staan vermeld in de jaarkalender.
De organisatie is in handen van werkgroepen, waarin ouderraadsleden en leerkrachten actief zijn. De OR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.
Op de Indon vragen we geen bijdrage aan ouders voor activiteiten onder schooltijd.

Contact met de Ouderraad?

De Ouderraad is bereikbaar via het e-mailadres [email protected]

Ouders gevraagd!

Door het jaar heen kunnen we de hulp van ouders vaak goed gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vervoer/begeleiding bij evenementen (kampen, sportdagen, excursies)
  • Assistentie bij feesten en activiteiten
  • Ouders die leerlingen helpen met lezen
  • Hoofdluiscontrole door ouders