Medezeggenschapsraad (MR)


Wat het meepraten en meebeslissen in brede zin betreft, beschikken wij over een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officiƫle commissie, waarin ouders en personeel zitting hebben. Deze MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

De stichting Elan heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van de stichting, waar de Indon onder valt, bespreekt regelmatig plannen met deze raad.

image