Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:  8.40 – 14.10 uur

Op de Indon hanteren we het continurooster. Dat houdt in dat er vijf gelijke schooldagen zijn en dat alle leerlingen de gehele dag op school zijn, ook tijdens de lunch.  

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie: van 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie: van 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: van 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: van 20 april 2024 t/m 5 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: 20 juli 2024 t/m 1 september 2024

Studiedagen

  Donderdag 5 oktober 2023
  Maandag 30 oktober 2023
  Woensdag 06 december 2023
  Woensdag 31 januari 2024
  Vrijdag 16 februari 2024
  Dinsdag 21 mei 2024
  Maandag 01 juli 2024