Positive Behavior Support (PBS) 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Wij gebruiken daarvoor de schoolbrede aanpak Positive Behavior Support (PBS): ‘Goed gedrag kun je leren’. PBS is gericht op positief opvoeden. Wij richten ons hierbij vooral op wat goed gaat en geven kinderen daar positieve feedback op. Onze drie waarden zijn: Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid.

Alle gedragsregels die wij onze leerlingen aanleren, verhouden zich tot deze kernwaarden. We geven gedragslessen en bekrachtigen positief gedrag van leerlingen. Overal in de school spreken we met de kinderen over de gedragsverwachtingen die we van ze hebben. Het PBS-gedragsteam bewaakt het proces in de school. Dit gedragsteam bestaat uit de PBS-coördinator, de directie, de orthopedagoog en een leerkracht. Vanzelfsprekend zien we ouders als partner bij het stimuleren van positief gedrag.