Schoolplan


Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de Indon haar onderwijskundig beleid, haar personeelsbeleid en de inrichting van de kwaliteitszorg beschrijft.

Het schoolplan heeft twee functies:

  1. Interne ontwikkelingsfunctie;
  2. Verantwoordingsdocument in de richting van de inspectie.

Het schoolplan wordt minimaal één keer per vier jaar vastgesteld.

Het schoolplan wordt door ons gebruikt als een sturingsinstrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onze school. In het plan wordt aangegeven welke keuzes we hebben gemaakt om het onderwijs op de Indon de komende jaren vorm te geven.

De algemene doelen van de school (de missie) zijn in het schoolplan vertaald naar de dagelijkse praktijk. In het plan is beschreven hoe het onderwijs op school is ingericht, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren. De kerndoelen zijn mede bepalend voor de inrichting van het onderwijs op onze school.

Daarnaast, en dat is feitelijk de kern van het plan, geven we in het schoolplan aan hoe we de kwaliteit van het onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van de interne analyse willen aanbrengen in de nabije toekomst. Het schoolplan geeft aan het bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm geven.

Schoolplan

editie 2022-2023

Download PDF

image